Lid worden


  ChemicAlumni
    Alumni Chemie, Biochemie & Biotechnologie
    @ Universiteit Gent

Je kan lid worden van ChemicAlumni als je afgestudeerd bent in een van volgende afstudeerrichtingen:

* Licentiaat in de biochemie
* Licentiaat in de biotechnologie
* Licentiaat in de scheikunde
* Licentiaat in de wetenschappen, groep scheikundige wetenschappen
* Licentiaat in de wetenschappen, groep dierkundige wetenschappen, optie biotechnologie
* Licentiaat in de wetenschappen, groep plantkundige wetenschappen, optie biotechnologie
* Master in de biochemie en biotechnologie
* Master in de chemie

Omdat ChemicAlumni een erkende alumnivereniging is onder de centrale UGent Alumniwerking, hoeft u zich eerst te registreren op de UGent Alumnidatabank. Dit kan rechtstreeks via deze website of via de UGent website.

Na registratie kunt u zich aanmelden op de UGent Alumnidatabank waarbij we vragen om uw profiel zo volledig mogelijk in te vullen. Via het tabblad “5. Lidmaatschap” kunt u dan ook het lidmaatschap bij ChemicAlumni aanvragen.

De kost voor het lidmaatschap bedraagt slechts €5. (Opnieuw) lid worden kan dan ook door €5 te storten op rekeningnummer BE60 7370 3877 3670 met vermelding van uw naam en afstudeerjaar.

Door lid te worden van ChemicAlumni krijg je de UGent Alumnusvoordelenkaart die toegang biedt tot tal van voordelen.