Wie zijn we ?


  ChemicAlumni
    Alumni Chemie, Biochemie & Biotechnologie
    @ Universiteit Gent

ChemicAlumni is de alumnivereniging voor de volgende afstudeerrichtingen aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent:

* Licentiaat in de biochemie
* Licentiaat in de biotechnologie
* Licentiaat in de scheikunde
* Licentiaat in de wetenschappen, groep scheikundige wetenschappen
* Licentiaat in de wetenschappen, groep dierkundige wetenschappen, optie biotechnologie
* Licentiaat in de wetenschappen, groep plantkundige wetenschappen, optie biotechnologie
* Master in de biochemie en biotechnologie
* Master in de chemie


Doel:

* Het onderhouden en versterken van de band tussen de alumni onderling en tussen de alumnus en de universiteit; het behartigen van de maatschappelijke belangen van de alumni en bevorderen van de wetenschappelijke en socioculturele ontwikkeling na de studie.
* ChemicAlumni zal dit doel bereiken door het jaarlijks organiseren van een aantal activiteiten, deze zowel van wetenschappelijke als van socioculturele aard.
* ChemicAlumni zal ook trachten niet alleen de vroegere leden, maar ook de jongere generaties te betrekken bij de activiteiten en bij het bestuur.